https://instagram.com/ev.fed/ Evfed
İÇERİKLER
VİZYON & MİSYON

Federasyon’un Vizyonu: “Toplumumuzun vazgeçilmez ihtiyaçları arasında yer alarak yaşam kalitesinin artmasına ve ülkemizin sürdürülebilir gelişmesine hizmet eden “Ev ve Mutfak Eşyaları Sektörü”nün, her geçen gün büyüyüp hacminin artmasına; kalite, teknoloji geliştirme ve inovasyonda, yurt içi ve yurt dışında rekabet gücünün yükselmesine katkı sağlayan, yönlendirici, katılımcı ve paylaşımcı bir üst organizasyon olmak”tır.

 

Federasyonun Misyonu: “Ev ve mutfak eşyaları sektörünün rekabet gücünü artırmak ve sürekli kılmak için, sektörün her kesimi ve ilgili kurumlarla işbirliği içinde, sektörümüzün öncelikleri doğrultusunda politikalar geliştirmek, bunları gerçekleştirecek alt yapı ve araçları oluşturmaya katkı sağlamak, sektörel örgütlerin faaliyetlerini destekleyerek, dayanışma ve işbirliği kültürü oluşturmakta öncü rol oynamak”tır.

Yazdır
Tüm hakları saklıdır. © 2015
Reklammania